Strona internetowa dev.holdentalesklep.eu korzysta z plików cookies.

Zmiany w zasadach dotyczących wykorzystywania przez naszą stronę internetową (cookies - ciasteczka).

W ramach naszej strony używamy informacji zapisanych przy użyciu tzw. Cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w celu zapewnienia wydajnego działania naszej strony. Wiele elementów naszej strony wymaga cookies w celu poprawnego działania i może nie zadziałać, jeżeli cookies będą wyłączone.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane po stronie przeglądarki.

Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze naszej strony dev.holdentalesklep.eu (i innych stron internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z firmą „HOL-DENTAL DEPOT”- Urszula Chudak z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej nr 111

Informuję, że: 

1. Chcąc skontaktować się z Firmą „Hol – Dental Depot”- Urszula Chudak z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 111 adres e-mail: [email protected] lub z pracownikiem tej firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie zobowiązany jesteś podać nam dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres swojej poczty mailowej oraz w szczególnych wypadkach numer telefonu. 

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Urszula Chudak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Hol – Dental Depot”- Urszula Chudak z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 111 zwana dalej Administratorem. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do celów prowadzenia korespondencji e-mailowej lub udzielania odpowiedzi telefonicznej przez Administratora danych. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 

4. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Ciebie oraz fakt, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu udzielenia Ci odpowiedzi na korespondencję mailową lub telefonicznie, 6 ust. 1 pkt a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Pamiętaj, kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu poczty mailowej: [email protected] lub telefonicznie przy zastosowaniu numeru telefonu naszej firmy podanym na stronie internetowej dev.holdentalesklep.eu wyrażasz zgodę na przeważenie swoich danych osobowych w zakresie prowadzonej korespondencji mailowej lub rozmów telefonicznych, które sam inicjujesz.  

5. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe jest prowadzenie pomiędzy naszymi firmami korespondencji mailowo lub udzielenia Ci odpowiedzi telefonicznej.

6. Posiadasz prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

c) przenoszenia danych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym czasie.

7. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji mailowej przez Administratora lub udzielenia Ci odpowiedzi telefonicznej a po tym okresie również dla celów dalszej współpracy jeśli taka zostanie nawiązana pomiędzy naszymi firmami lub pomiędzy naszą firmą a Twoją osobą.